När du genomför din beställning godkänner du samtidigt nedanstående villkor.

INTEGRITET- OCH DATASKYDDSPOLICY

Finns på separat sida HÄR

ANSVARSBEGRÄNSNING

 • Hopplia lämnar inga garantier i fråga om webbplatsen funktion eller tillgänglighet.
 • Inte heller garanterar Hopplia att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.
 • Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER!

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig plus ett år för eventuell uppföljning. Sker det någon uppdatering i din order under detta tidsspann så förlängs tiden automatiskt med ett år.

VAD SKER VID EN EVENTUELL PERSONUPPGIFTSINCIDENT?

Om vi får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

 • Rätt att få tillgång till din data.
  Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse.
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
  Kontakta oss via info@hopplia.se om du vill åberopa något av ovanstående

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

Vi använder följande:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av Hopplia (alltså webbsidan du besöker).
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

 

PRIS / BETALNING

Alla priser är angivna i SEK inkl. moms (25%)

Ni kan för närvarande välja att betala med Kort, Swish, Faktura (tillkommer 49:-), Delbetalning (tillkommer 49:-) eller Direktbetalning.

När ni klickar ”Skicka order” i kassan samtycker ni samtidigt till att fullfölja betalningen!

FAKTURA/DELBETALNING

Villkoren finns längst ner på sidan

ORDERBEKRÄFTELSE

Du får en automatisk orderbekräftelse kort efter att du har lagt in din beställning. Kolla gärna en extra gång att du angett rätt adress.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste vara över 18 år för att handla.

FRAKT / LEVERANS

Fraktpriset räknas per 5kg gods. Vi skickar alla våra försändelser med Schenker.
Privatpersoner får en avi och hämtar paketet hos närmsta ombud. Företag får det levererat till dörren. Det går även att hämta varorna direkt hos oss på Hopplia utan kostnad.

Vi levererar de flesta varor inom 2-6 dagar. Vid långhelger etc. kan leveranstiden vara längre, men vi meddelar i så fall detta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia kan komma att ske.

VI RESERVERAR OSS

..för eventuella felaktiga knapptryckningar både på den här sidan och vid artikelbeskrivningarna. Meddela oss om du hittar något fel!

REKLAMATION

Vid eventuell reklamation, kontakta oss

FORCE MAJEURE

Hopplia och dess personal är inte ansvariga för skada, förseningar etc. i händelse av krig, strejk, lockout, bojkott, blockad, extrema naturförhållanden eller katastrof, myndighetsåtgärd, tullagar eller andra liknande händelser.

RETUR / ÅNGERRÄTT

För privatpersoner gäller 14 dagars ångerrätt enligt Distansköplagen.

Vi ser gärna att Ni kontaktar oss före en eventuell retur, Ni betalar själv returfrakten och skickar ENDAST direkt till Hopplias lager. Vi har INTE möjlighet att hämta hos ombud. Dessa paket återsänds till avsändaren.

FÖR ÅNGERRÄTT GÄLLER:

 • Gäller endast privatpersoner
 • Varan skall returneras oanvänd och i orginalförpackning

OUTLÖSTA PAKET

Paket som inte hämtas ut inom 14 dagar återsänds till Hopplia. Löser du inte ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 300 kr för för att täcka frakt, returfrakt samt administration. Detta sker i form av en faktura till beställningsadressen. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB 556735-5671.

Personuppgifter som behandlas:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss: Såsom namn, personnummer, kundnummer, fakturanummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer och webbadress.

b) Uppgifter som behandlas när du använder tjänsterna Faktura eller Kredit:
Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation, uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av avtalet, uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB haft med Kontohavaren eller annan behörig gällande kontot eller fordran som avtalet omfattar.

c) Uppgifter från andra källor: Ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.

I syfte att hålla dina adressuppgifter aktuella kommer uppgifter om din folkbokföringsadress uppdateras löpande gentemot statens person- och adressregister, SPAR. Vid kreditprövning behöver vi inhämta information om dig från bolag inom Swedbank/PayEx-koncernen och i förekommande fall från externa kreditupplysningsföretag såsom UC. Vidare kan vi i vissa fall behöva genomföra kundkontroller som ett led i arbetet kring motverkan av penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom kontroll gentemot s.k. sanktionslistor.

Ändamål med behandlingen

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att kunna fullfölja avtalet med kunden och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla produkter och tjänster.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till dig (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB eller någon av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB godkänd samarbetspartner. Du kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB. I dessa fall har Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till Swedbank Pay. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.

I vissa fall kan Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgifter om krediten till UC:s kreditregister*.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla Swedbank Pays d.v.s. PayEx Sverige ABs legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till oss på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från oss (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att vi ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com.

Adress: Swedbank Pay, PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

För mer information om hur Swedbank Pay behandlar dina personuppgifter, se: https://swedbankpay.se/villkor/behandling-av-personuppgifter

*Om Kreditregistret
De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

Information om kreditprövning

Kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Sverige AB på det konto som PayEx Sverige AB anvisar”.

Betalnings- och Leveransvillkor Faktura

Betalningsvillkor
Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 49kr.

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande referensränta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Omvandla ditt köp på Faktura till delbetalning med tjänsten Kredit

Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning

Betalningsvillkor

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande referensränta + 17,45% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Du hittar allmänna villkor för Kredit på Swedbank Pays hemsida: https://Swedbankpay.se/villkor/kredit